Vagterne hos Wellsys Security ApS

Alle vagter fra Wellsys Security ApS er autoriserede af Rigspolitiet. De er naturligvis blandt de dygtigste og mest veluddannede i branchen.

Alle vagter fra Wellsys Security ApS:

 • Er uddannet i førstehjælp.
 • Er uddannet i brandbekæmpelse.
 • Er trænet i kommunikation.
 • Er trænet i konflikthåndtering og konfliktnedtrapning.
 • Er i besiddelse af kørekort hvor det er påkrævet.
 • Er uniformeret når de færdes hos kunder (butikskontrollanter dog undtaget).
 • Kan legitimere sig ved henvendelse.
 • Godkendes af kunden til den enkelte opgave.

Alle vagter fra Wellsys Security ApS sætter en ære i at yde en ekstra god service og i at levere mere, end kunden forventer. De er ansvarlige, agerer professionelt og tager deres rolle seriøst. De evner at holde øje med flere ting på én gang samtidig med, at de er nærværende overfor de kunder/gæster, der er lige foran dem. De trives godt med procedurer og rammer samtidig med, at de er omstillingsparate, når procedurer og reglementer ændrer sig. De har gode samarbejdsevner og går alle op i at bidrage til et godt arbejdsmiljø, for både deres kollegaer og din medarbejdere.

Tilsynsvagt/Ronderende Vagt

Tilsynsvagten kan foretage tilsyn med private boliger, sommerhuse, offentlige institutioner og ejendomme, virksomheder og byggepladser.

Tilsynsvagten kan foretage tilsyn både som indvendigt som udvendigt tilsyn.

Generelt gælder det for tilsynsvagten, at vagten ved sin tilstedeværelse i området og ved ankomst til den pågældende opgave tydeligt signalerer, at der holdes opsyn med ejendommen og området og har dermed en forbyggende virkning i forhold til indbrud og hærværk.

Tilsynsvagten virker også forebyggende i anden forstand: Han sikrer Deres hjem eller virksomhed imod brand og andre skader.

Tilsynsvagten kontrollerer, om alarmerne er koblet til, om porte og døre er låst, om vinduer er lukkede og intakte, om der er slukket for strømmen til kaffemaskinen og andet el-udstyr; og sikrer, at ingen maskiner arbejder uden at være bemandede eller under tilsyn.

Kort sagt: Tilsynsvagten sikrer Deres virksomhed uden for normal arbejdstid, når De og Deres medarbejdere ikke er til stede og Deres hjem når de ikke er hjemme.

De kan også lade en tilsynsvagt kigge ind til medarbejdere, der arbejder sent eller måske alene. Det giver tryghed både for ansatte og arbejdsgiver.

Eventvagt/kontrollør

En event, afvikles som planlagt, er en vellykket event!

En eventvagt fra Wellsys Security ApS løser en bred vifte af opgaver. Lokaliteterne kan være vidt forskellige, og typer af events varierer også. Det er derfor vores vagter er valgt så de har et stort overskud og overblik til at tilpasse sig situationen som den måtte ændre sig fra time til time og fra arrangement til arrangement, det er derfor også vigtigt, at vores vagter har det får al den nødvendige information omkring arrangementet, så de kan danne sig et overblik på forhånd.

Wellsys Security ApS stiller mandskab til alle typer af events og arrangementer, såsom koncerter, festivaller, sportsbegivenheder, gymnasiefester, bryllupper, firmafester, diskoteksaftener, halfester, byfester m.m.

Overordnet tilbyder vi:

 • At afværge episoder, som kan medføre uroligheder.
 • At lokalet/området er sikkert at opholde sig i mht. fare for brand, våben m.v.
 • At indgang og/eller udgang bemandes, og gæsters adgangskort kontrolleres.
 • At yde eller sørge for førstehjælp ved akut opstået behov.
 • At sikre en rolig afslutning på arrangementet inden for det tidsrum, som er planlagt.
 • At deltagere med uacceptabel adfærd bliver stoppet og bortvist.
 • At forhindre salg og brug af euforiserende stoffer.

Eventvagter/kontrollører fra Wellsys Security ApS yder en diskret, pålidelig og myndig service, som dels har til formål at skabe en tryg og god stemning, og dels at forebygge situationer, så alt kan forløbe planmæssigt.

Butiks kontrollant/butiksdetektiv

En butikskontrollant sikre dine værdier bliver hvor de skal, og ikke forsvinder ned i lommer eller tasker før de er betalt,
og sikre at både de handlende og personalet i din butik har behov for at kunne føle sig trygge, når de er i butikken.

Butikskontrollanter fra Wellsys Security ApS optræder i civilt og indgår i butikken som en anonym person blandt kunderne,
og har her de bedste muligheder for at sikre butikken mod tyveri af varer, hvilket dit personale sjældent har tid til at opdage i det daglige.

Når et tyveri opdages, er det ofte butikskontrollanten, som tager affære og sørger for tilbageholdelsen af den pågældende.
Efterfølgende kontakt til ledelse eller politi kan denne også stå for. Ligeledes skal der oftest udfyldes papirer og laves rapport omkring
hændelsen, hvilket butikskontrollanten også kan være behjælpelig med.

Butikskontrollanter fra Wellsys Security ApS også i stand til at yde professionel konflikthåndtering og være behjælpelig med førstehjælp, hvis uheldet er ude.

Om i ønsker at skilte med at der forekommer butiks kontrollanter i jeres butik kunne også præventivt hjælpe til at mindske svind fra jeres hylder.

Dørmænd

En dørmand fra Wellsys Security ApS er en sikkerhedsvagt, ansat på steder som barer, natklubber, strip klubber eller koncerter.

En dørmand er forpligtet til at yde sikkerhed, kontrollere lovlig alder på natklubber osv., nægte adgang for berusede personer og at håndtere aggressiv adfærd eller manglende overholdelse af lovbestemte eller etableringsregler.

Dørmænd er ofte påkrævet, hvor menneskemængde størrelse, kundekreds eller alkohol forbrug kan lave skænderier, argumenter eller slåskamp en mulighed, eller hvor truslen eller tilstedeværelsen af ​​kriminelle bandeaktivitet eller terrorisme er høj.

Evnen til at dømme og kommunikere godt med mennesker reducere behovet for fysisk indblanding, mens en stabil personlighed forhindrer vores dørmænd fra let at blive provokeret af kunderne. Dørmænd fra Wellsys Security ApS er forpligtet til at dokumentere alle hændelser i en hændelseslog.

Dørmænd fra Wellsys Security ApS arbejder i hold af minimum 2, for at sikre deres egen sikkerhed, dette giver også den store fordel, at mange episoder erfaringsvis løser sig selv, ved at eventuelle utilfredse gæster ikke ser deres snit til, at kunne overmande en dørmand der er alene på jobbet.

Film viser ofte dørmænd der fysisk kaster ballademagere ud af klubber og fastholde fulde kunder i hovedlåse, hvilket har ført til en populær misforståelse, at dørmænd har (eller forbeholder sig) ret til fysisk magt som frit kan bruges. Dørmænd har ikke nogen lovlig myndighed til at bruge fysisk magt mere frit end nogen anden civil, hvilket betyder, at de er begrænset til et rimeligt niveau af magt, der anvendes i selvforsvar, for at hjælpe berusede eller aggressive gæster ud, hvis de nægter at forlade et sted, eller når man laver civil anholdelse på (eller tilbageholder) en person der har begået en lovovertrædelse, indtil politiet ankommer.

Livvagter/bodyguards

Wellsys Security ApS levere også livvagter/CPO/bodyguards

Læs mere…

Finder du det du søger?

Wellsys Security ApS er mere og andet end det du lige ser, vi lever for at levere en totalløsning, som dækker de behov du som virksomhed, arrangør eller privatperson efterlyser.

Skulle du derfor ikke finde det du søger her på siden, så kontakt os for en skræddersyet løsning der kan dække dit behov.

Vagter
DNA Sikring
Kontakt os

Her bor vi

Wellsys Security ApS
Hegnedevej
4130 Viby Sjælland

Telefon: 912 56 912
Mail: info@wellsys.dk

CVR: 38 43 81 07

Kontakt Os